Pages

Categories

Pretraži


Odgovor MZSS: Retrogradno plaćanje članarine HKZR

Odgovor MZSS: Retrogradno plaćanje članarine HKZR

Napisao
12/07/2011
Novosti
No Comment

Nakon nekoliko obavijesti vezanih uz HKZR:
Ponovni Dopis HKZR
MZSS reagira na visinu upisnine i članarine u HKZR
Novi Dopis prema HKZR
Dopis prema HKZR: Upit i sugestije vezano uz članstvo

Danas donosimo i posljednji dopis Ministarstva Zdravstva i Socijalne Skrbi u kojem odgovaraju na problem Retrogradnog Plaćanja Članarine Hrvatskoj Komori Zdravstvenih Radnika.

prijepis teksta iz dopisa

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI
Klasa: 053-02/11-01/305
Urbroj: 534-06-1-4/6-11-3

Zagreb, 16. svibanj 2011.

HRVATSKA KOMORA
ZDRAVSTVENIH RADNIKA

n/p predsjednice
Jasna Matić, bacc.med.lab.diagn.
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

Predmet: Retrogradno plaćanje članarine Komori zdravstvenih radnika

– odgovor, dostavlja se

 

Poštovana,

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je zaprimilo Vaš dopis vezan za retrogradno plaćanje članarine pri upisu u Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika, te Vas izvješćujemo kako slijedi:

Temeljem Zakona o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) čl.74 i čl. 76 učlanjenje u komoru je obvezno i da komora vodi registar svojih članova i izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalan rad.

Nadalje, čl.86 predviđeno je da svi zdravstveni radnici navedeni u čl. 1 Zakona mogu i dalje obavljati tu djelatnost pod uvjetom da u roku od dvije godine steknu odobrenje za samostalan rad.

Temeljem navedenog Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je mišljenja da nije moguće retrogradno uvoditi obveze plaćanja članarine Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika, već da se članarina plaća od dana upisa u komoru.

S poštovanjem,

POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR
ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI:

mr. sc. Darko Milinović, dr.med.

Dostaviti:

 1. KBC Zagreb
  Klinika za intervencijsku radiologiju
  n/p Nenad Javorić
  Kišpatićeva 12, Zagreb
 2. Iris Kuzmanić. Mik
  predstavnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike
  xxxxxx@gmail.com

Povezane objave