Pages

Categories

Pretraži


Prijedlog zakona o radu

Prijedlog zakona o radu

Napisao
28/01/2014
Izdvojeno, Novosti
No Comment

Ministar rada i mirovinskoga sustava Mirando Mrsić, na 138. sjednici Vlade Republike Hrvatske, predstavio je Prijedlog zakona o radu, za koji je kazao da mora pomoći u rješavanju posljedica gospodarske krize, visoke stope nezaposlenosti i niske stope zaposlenosti te gubitaka radnih mjesta. Dodao je da je većina država članica Europske unije u protekle četiri godine provela reformu radnog zakonodavstva. „Imamo neprihvatljiv udio sive ekonomije i rada „na crno”, visoke troškovi poslovanja poslodavaca jer ne postoji fleksibilnost u uređenju organizacije radnog vremena, predugu proceduru za brzu prilagodbu poslodavaca novonastalim okolnostima na tržištu te gubitak ljudskog kapitala zbog preniske stope zaposlenosti i dugotrajne nezaposlenosti“, rekao je ministar Mrsić obrazlažući uočene probleme u radnom zakonodavstvu u Republici Hrvatskoj.

Cilj novog zakona je očuvati postojeća radna mjesta i otvoriti nova, potaknuti zapošljavanje te omogućiti brzu prilagodbu tržištu rada. Ministar Mrsić pojasnio je da je se zakonom skratio i pojednostavio postupak kolektivnog zbrinjavanja viška radnika, istaknuvši da ovim zakonom nisu dirane otpremnine niti otkazni rokovi. Pojednostavljena je organizacija radnog vremena te je uveden transparentan sustav uređenja organizacije radnog vremena koja će onemogućiti zlouporabe u praksi. „Rad radnika neće se intenzivirati“, naglasio je ministar Mrsić, pojasnivši da su jasnije postavljena ograničenja u trajanju rada radnika i to unutar tjedna (56/60 sati kroz KU) i u odnosu na ukupan fond sati koji će radnik u 4 uzastopna mjeseca smjeti odraditi (48 prosječno u 4 mjeseca). Radnik će i dalje raditi 40 sati tjedno, a sve što odradi više od toga plaćat će se kao prekovremeni rad. „Ovaj zakon ne smanjuju prava radnika, ali se njime čuvaju radna mjesta“, istaknuo je ministar, zaključivši da su radna mjesta, uz zajamčena minimalna prava koja su osigurana ovim zakonom, cilj svih zainteresiranih strana, misleći pri tom na poslodavce i radnike.

Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o zaštiti na radu. Osnovni cilj ovoga Zakona je smanjiti broj ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, unaprijediti način izvješćivanja o štetnim događajima na radu uvođenjem središnje evidencije podataka u vezi sa zaštitom na radu te osigurati da podatke obvezno dostavljaju sve inspekcije i druga tijela koja nadziru radne uvjete u pojedinim djelatnostima, kao i djelatnici MUP-a kada obave uviđaje štetnih događaja na radu ili u vezi s radom koji su se dogodili u prometu te na drugim javnim prostorima/površinama, odnosno koji se nisu dogodili u prostorijama ili prostorima poslodavca. Predloženi zakon u potpunosti se usklađuje s propisima Europske unije u tom području, kao i s mjerodavnom praksom Suda pravde Europske unije. Prijedlogom zakona se također propisuje osnivanje Zavoda za zaštitu na radu, koji će u provedbenom smislu biti u okvirima nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i preuzet će segment sigurnosti u zaštiti na radu od Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Ministar rada i mirovinskoga sustava Mirano Mrsić pojasnio je da je intencija zakona smanjiti troškove zaštite na radu, ali na onim radnim mjestima gdje je ugroza radnika izuzetno visoka oni moraju biti primjereni i strogo kontrolirani. „Nadamo se da će ovaj zakon unaprijediti zaštitu na radu u Hrvatskoj, koja je i dosad bila dobra“, rekao je ministar Mrsić.

„Riječ je o izmjenama Zakona koje bi trebale poboljšati i unaprijediti pravni okvir u kojem se trgovačka djelatnost obavlja“, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini. Izmjenama zakona smanjuju se određene administrativne barijere, a to se posebno odnosi na nadzor poslovanja trgovačkih djelatnosti. Zakonom je prvi put omogućeno da se u slučaju određenih nepravilnosti ne pečate kompletno trgovački objekti nego će se spriječiti trgovina robom kod koje je utvrđena odrađena nepravilnost u prometu. „Time se bitno olakšava i liberalizira poslovanje“,ustvrdio je ministar Grčić, pojasnivši da će to pridonijeti izbjegavanju velikih šteta do kojih bi dovelo potpuno zatvaranje trgovačkih objekata. Zakonom se propisuje da inspekcijske poslove iz dosadašnje nadležnosti Državnog inspektorata nad provedbom odredaba Zakona o trgovini, provode nadležni inspektori Ministarstva financija, a predviđeno je i usklađenje odredbi Kaznenog zakona vezanih uz obavljanje trgovačke djelatnosti.

Nacrt prijedloga zakona o radu

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu

-izvor-

Povezane objave