Pages

Categories

Pretraži


Zaključci s 23. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora

Zaključci s 23. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora

Napisao
05/11/2015
Izdvojeno, Novosti
No Comment

Z A K L J U Č C I

s23. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

održane 1. srpnja 2015. godine

Pitanje:

Molim pojašnjenje članka 61. koji se odnosi na radnike kojima nedostaje 5 godina do starosne mirovine.

 

Zaključak broj 146:

 

Radnike 5 godina pred punu starosnu mirovinu se ne može rasporediti u rad noću, dežurstvo i pripravnost bez njihovog pristanka.

 

Pitanje:

 

Radim kao pomoćno osoblje – nezdravstveni radnik na Odjelu hematologije gdje se primjenjuje intravenozna terapija citostatika. Kao pomoćno osoblje više od 2/3 radnog vremena provodim na otvorenim izvorima zračenja. Radim s pacijentima na Hematološkom odjelu i svakodnevno sam u pratnji hematoloških pacijenata na dijagnostičko-intervencijsku Radiologiju. Molim da mi se prizna dodatak na posebne uvjete rada.

 

Zaključak broj 147:

 

Zdravstveni i nezdravstveni radnik na radnim mjestima II., III. i IV. vrste koji 2/3 radnog vremena radi na otvorenim izvorima zračenja ima pravo na dodatak na plaću s osnova posebnih uvjeta rada od 25%.

 

 

S obzirom na velik broj zaprimljenih upita vezanih uz mjesečni fond radnih sati kada blagdan pada u radni dan članovi Povjerenstva odlučili su na sve te upite odgovoriti općenitim tumačenjem.

 

Zaključak broj 148:

 

Sukladno Kolektivnom ugovoru, mjesečni fond radnih sati tvori umnožak radnih dana (bez blagdana, subota i nedjelja) u tekućem mjesecu s 8 sati. Svi sati odrađeni iznad te satnice predstavljaju prekovremeni rad.

U skladu Ustavnog izjednačavanja prava radnika prema Zakonu o blagdanima i neradnim danima, kada blagdan pada u radni dan svaki radnik odrađuje manji broj sati. Poslodavac ne može radnika koji u zdravstvu radi u smjenama ili u turnusu zaduživati s većim brojem sati od radnika s 40-satnim radnim tjednom.

Mjesečni fond radnih sati treba za sve radnike biti isti, bez obzira rade li samo u prvoj smjeni, smjenskom radu i turnusu ili u dežurstvu i pripravnosti. Sve što prelazi mjesečni fond radnih sati ulazi u prekovremeni rad i tako treba biti plaćen.

Primjerice,s obzirom da u listopadu 2015. godine jedan blagdan pada u radni dan mjesečni fond radnih sati za taj mjesec iznosi 168 sati i za sve je radnike isti neovisno u kojim oblicima rada oni rade (od ponedjeljka do petka, u smjeni, turnusu i dr.). Svaki sat rada koji radnik odradi iznad 168 sati predstavlja prekovremeni rad i tako treba biti plaćen.

Povezane objave