Pages

Categories

Pretraži


Zaključci  s 24. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora

Zaključci s 24. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora

Napisao
05/11/2015
Izdvojeno, Novosti
No Comment

Z A K L J U Č C I

s24. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

održane 15. listopada 2015. godine

 

Slijedom brojnih pristiglih upita vezanih uz primjenu Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Povjerenstvo je donijelo slijedeće Zaključke:

 

Zaključak broj149:

 

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja primjenjuje se od 1. listopada 2015. godine što znači da se ostvareni dodatak na plaću isplaćuje u mjesecu studenom na plaći za mjesec listopad.

 

Zaključak broj150:

 

Ostali zdravstveni radnici te nezdravstveni radnici koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja ostvaruju pravo na dodatak na plaću u iznosu od 4% od osnovne plaće zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi.

 

 

Zaključak broj151:

 

Nezdravstveni radnici koji ne sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja, a nisu obuhvaćeni povećanjem dodatka s osnova posebnih uvjeta rada iz članka 57. Kolektivnog ugovora (Popis radnih mjesta i poslova zdravstvenih i nezdravstvenih radnika koji imaju pravo na dodatak, u Tabeli radnih mjesta I. vrste u točki 7. te u Tabeli radnih mjesta II., III. i IV. vrste u točkama 9. i 10.) također ostvaruju pravo na povećanje dodatka s osnova posebnih uvjeta rada od 4%.

 

Zaključak broj 152:

 

Povećanje dodatka s osnova posebnih uvjeta i dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi ne mogu se kumulirati. Radnik koji ostvaruje pravo na dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi nema pravo na povećanje dodatka s osnova posebnih uvjeta rada.