Pages

Categories

Pretraži


Državne upravne organizacije, Javni sektor

Državni Zavod Za Radiološku I Nuklearnu Sigurnost
Adresa: Frankopanska 11
Tel: (01) 4881-770
Fax: (01) 4881-780

 

Državni Zavod Za Statistiku
Adresa: Ilica 3 , 10 000 Zagreb
Tel: 01/ 4806 111
Adresa 2: Branimirova 19, 10000 Zagreb
Tel: 01/48 93 444
E-mail (Statističke informacije, Pretplata publikacija) : stat.info@dzs.hr
E-mail (Kontakt za novinare) : press@dzs.hr

 

Financijska Agencija
Adresa: Vrtni put 3, 10000 Zagreb
Telefon: 0800-0080 (centar za odnose s korisnicima)
Telefon: 01/6127 111 (centrala Zagreb)
E-mail: info@fina.hr (centar za odnose s korisnicima)
E-mail: pr@fina.hr (odnosi s javnošću)

 

Hrvatski Zavod Za Mirovinsko Osiguranje
Adresa: A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/4595 500
Fax: 01/4577 168
Besplatni otvoreni telefon: 0800 63 63 63
Pozivni centar: 01/ 4891 666

 

Hrvatski Zavod Za Zapošljavanje
Adresa: Radnička cesta 1 (p.p. 933),10000 Zagreb
Tel: 01 / 6126 000
Fax: 01/ 6126 038

 

Hrvatski Zavod Za Zdravstveno Osiguranje
Adresa: Margaretska 3, 10000 Zagreb

 

Središnji Registar Osiguranika (REGOS)
Adresa: Gajeva 5, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 4898 900
Fax: (01) 4898 903
E-mail: regos@regos.hr