Pages

Categories

Pretraži


Pravna služba

Od mjeseca travnja 2001. godine Sindikat djelatnika s područja ionizirajućeg zračenja Hrvatske ima zaposlenoga svog pravnika radi radno-pravne zaštite svoga članstva. Dotadašnji način pružanja pravnih usluga preko pravnika Udruge radničkih sindikata Hrvatske nije se pokazao djelotvoran i učinkovit. Iz tog razloga ovaj je sindikat zatim i istupio iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske, kao sindikalne udruge više razine.

Pravna zaštita dostupna vam je na telefonski broj SDPIZH-a:
01 461 9219
, a u slučaju odsutnosti pravnog savjetnika Želimira Hercigonje, dipl. iur,

javlja vam se automatska sekretarica koja bilježi vaš poziv pa vam se on povratno javlja čim je to u stanju. Na isti se broj može poslati i faks.

Ukoliko je, dakle, povrijeđeno neko vaše pravo s osnove rada i radnog odnosa javite se pravnom savjetniku koji će vam pružiti odgovarajuću pravnu potporu, pojašnjenje pozitivnih zakonskih propisa i na posljetku, ukoliko je to neophodno, podnijeti i odgovarajuću tužbu kod nadležnog suda kako bi se zaštitila vaša prava i interesi sudskim putem.

Svaki radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 15 dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava. Ako poslodavac u roku od 15 dana od dostave navedenog zahtjeva radnika ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od 15 dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnom sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno nije poslodavcu podnio zahtjev kojim zahtijeva ostvarenje tog prava. Dakle, pretpostavka u ostvarivanju sudske zaštite jest da je prethodno konzumirano pravo na zaštitu povrijeđenog prava kod poslodavca.

Ako nekim drugim zakonom nije drukčije određeno, nadležni sud u smislu odredaba Zakona o radu je sud nadležan za radne sporove – Općinski sud.

Zaključno, ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u smislu tumačenja odredaba svog ugovora o radu, općih akata poslodavca kao što su pravilnici o radu i sl., Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama, Granskog kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakona o radu i ostalih propisa s područja radnog prava, za tumačenje se obratite pravniku sindikata.