Pages

Categories

Pretraži


Pridružite nam se

Članstvom u Sindikatu ostvaruju se prava:

  • Da član bira i bude biran u sva tijela sindikata
  • Besplatna pravna pomoć u ostvarivanju prava iz rada i po osnovi rada
  • Stručno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira sindikat
  • Povoljna nabavka osnovnih prehrambenih proizvoda u organizaciji sindikata
  • Materijalna prava iz fonda solidarnosti

    • 200,00 kn za bolovanje duže od 6 mjeseci
    • 500,00 kn za odlazak u mirovinu
ČLANARINA IZNOSI 1% OD BRUTO PLAĆE, ODUZIMA SE OD PLAĆE I UPLAĆUJE NA RAČUN SINDIKATA BROJ 2360000 – 1101300769


Nakon ispunjenja, pošaljite popunjenu pristupnicu na:
SINDIKAT DJELATNIKA S PODRUČJA
IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA HRVATSKE
Martićeva 8, 10000 Zagreb
Pristupnicu možete ispuniti i on-line. Jednostavno ispunite sve potrebne podatke a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku!

Ime I Prezime (obavezno):

E-mail (obavezno):

OIB (obavezno):

Zvanje I Zanimanje (obavezno):

Poslodavac (obavezno):

Broj telefona:

Broj racuna (za Uplate Sindikata):

Napomena:

Ovime potvrđujem da su navedeni podaci točni te da Sindikat Djelatnika S Područja Ionizirajućeg Zračenja Hrvatske može koristiti i obrađivati moje osobne podatke, kao i sve podatke ovdje navedene za vlastite i ine potrebe te da sam snosim svu materijalnu i krivičnu odgovornost za netoĉno unesene podatke.

Molimo upišite sigurnosni kod:
captcha