Pages

Categories

Pretraži


Propisi

Ovdje možete pronaći zakonske i podzakonske akte koji se odnose, ili su interesantni djelatnicima koji rade u području ionizirajućeg zračenja:

OPĆENITO

Zakon O Radu (NN 149/2009)

Temeljni Kolektivni Ugovor Za Službenike I Namještenike u Javnim Službama (12.12.2012.) (.pdf)

Kolektivni Ugovor za djelatnost zdravstva i zdrastvenog osiguranja – 2. prosinca 2013.

Kolektivni Ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja – 5. srpnja 2013

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja – 27.10.2011.

Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

Zakon O Djelatnostima U Zadravstvu (17.07.2009)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 150/08)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 155/09)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 71/10)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 139/10)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 22/11)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 84/11)

Interni Pročišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti HZZO-a

PLAĆE I PRIMANJA

Zakon O Plaćama U Javnim Službama (26.03.2001)

Zakon O Minimalnoj Plaći (04.06.2008.)

Odluka o visini isplate na osnovi rada u dežurstvu i rada po pozivu te naknade za pripravnost (NN, 2011)

ZAŠTITA NA RADU

Zakon O Zaštiti Na Radu (05.07.1996.)

Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN, 85/06)
Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
(NN, 67/08)
Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
(NN, 139/10)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, 85/08)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
(NN, 110/08)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
(NN, 34/11)

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 90-04) (.pdf)

RADNA MJESTA, ZAPOŠLJAVANJE

Zakon O Potpori Za Očuvanje Radnih Mjesta (30.07.2009)

Zakon O Profesionalnoj Rehabilitaciji I Zapošljavanju Osoba S Invaliditetom (26.11.2002.)

Zakon O Posredovanju Pri Zapošljavanju I Pravima Za Vrijeme Nezaposlenosti (04.07.2008)

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika NN33-94, NN53-98, NN64-98, NN97-99 i NN84-01 (.pdf)

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika, 04.01.2011.

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika – nevažeći, ali Prilog Pravilniku o pripravničkom stažu je važeći PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA;
NN18-94, NN20-94, NN21-95, NN47-95, NN39-96, NN62-96, NN58-99 i NN130-99 (.pdf)

Zakon O Akademskim I Stručnim Nazivima I Akademskom Stupnju (10.10.2007)

NADZOR NAD RADOM

Pravilnik O Službenoj Iskaznici Zdravstvenog Inspektora (15.06.2009) (.pdf)

Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva (NN 40-94) (.pdf)

DOPRINOSI

Zakon o doprinosima (NN, 84/08)
Zakon o doprinosima
(NN, 152/08)
Zakon o doprinosima
(NN, 94/09)
Zakon o doprinosima
(NN, 18/11)

PACIJENTI

Zakon O Zaštiti Prava Pacijenata (24.11.2004)

ZAŠTITA OD ZRAČENJA

Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (NN 64/06)

Pravilnik o popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima važenja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja (NN 125/06)

Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju (NN 125/06)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 125/06)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 125/06)

Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i stomatologiji (NN 125/06)

Pravilnik o uvjetima, rokovima i načinu stjecanja potrebnog stručnog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 30/08)

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima (NN 111/07)

Pravilnik o uvjetima, načinu, mjestima te rokovima sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, krutim i tekućim oborinama, vodi za piće, hrani i predmetima opće uporabe te stambenim i radnim prostorijama (NN 60/08)

Pravilnik o načinu, opsegu i rokovima mjerenja osob­nog ozračenja izloženih radnika i osoba izloženih medicinskom ozračenju, pregledu izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te mjerenja propisanih elemenata i provjere kvalitete, provjeri radioaktivnog onečišćenja osoba, predmeta, okoliša, prostorija i zraka u prostorijama u kojima se obavljaju djelatnosti ili su smješteni radioaktivni izvori te sadržaju izvješća o nadzoru i mjerenjima, postupku izvješćivanja te obavezi vođenja evidencija, sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja (NN 127/07)

Pravilnik o popisu stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjetima koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi i načinu ovlašćivanja (NN 77/07)

Pravilnik o mjerama radiološke i fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (NN 39/08)

Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta (NN 53/08)

Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08)

Državni plan i program mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 49/08)